راهنمای خریداران

شرایط خرید ملک در ترکیه و اروپا عموما مشابه یکدیگر می باشند با این تفاوت که در ترکیه پیش از صدور سند مالکیت به نام فرد و یا افراد خارجی می بایست اجازه و تاییدیه منطقه نظامی مرتبط نیز اخذ گردد.
اسناد و مدارک رسمی
سند زمین:
در مرحله اول خریدار باید اطلاعات لازم در مورد سند زمین پروژه را بدست آورده و بداند که آیا زمین مذکور دارای سند مالکیت بوده و همینطور ملک ساخته شده در آن مجوز ساخت در زمین احداثی را دارد.
سند کلی ساختمان:
پس از اخذ مجوز ساخت، کلیه اطلاعات مربوط به ساخت و ساز واحدهای موجود در ساختمان در سند کلی ساختمان ثبت شده و بعنوان سند مادر از آن نام برده میشود.
سند جزیی ساختمان:
پس از اتمام کار ساختمان، سازنده از روی سند کلی ساختمان ( سند مادر) درخواست سند مجزا برای هر واحد را می دهد که در آن باید کلیه مشخصات مانند متراژ واحد بطور کامل ذکر شده باشد.
مجوز پایان کار:
پس از اتمام کار معماری و ساخت و ساز، سازنده نیاز به دریافت مجوز پایان کار از شورای شهر را دارد. اگر طراحی، سایز و یا ارتفاع یا موارد مشخص شده در سند کلی ساختمان مطابق با مقررات ساخته نشده باشد سازنده نمی تواند مجوز پایان کار را دریافت نماید تا زمانی که موارد مغایر برطرف گردد.
تائیدیه بخش نظامی:
باید این نکته را مد نظر داشته باشید که قبل از انتقال سند، اجازه بخش نظامی منطقه مبنی بر اینکه ملک مورد نظر در قسمت ممنوعه ساخته نشده باشد، مورد نیاز است. بعد از گرفتن این مجوز، سند را می توان بلافاصله به نام خریدار منتقل نمود.
 
هزینه های رسمی
وکیل:
وکیل موظف است تمام اسناد قانونی و موارد مربوط به ساخت و ساز را بررسی  کند که زمین و ملک مورد نظر هیچ تخلف و بدهی نداشته باشد. اگر ملک مشکل قانونی نداشته باشد وکیل قرارداد فروش را به دو زبان ترکی استانبولی و انگلیسی تهیه می نماید تا مورد امضاء طرفین قرار گیرد.
هزینه وکیل: 375 یورو

وکالتنامه (پیشنهاد ما):
برای واگذاری ملک خریداری شده و انجام کلیه کارهای اداری آن نیاز به حضور خریدار در ادارات دولتی می باشد تا بتواند کلیه کارهای مربوطه ( اشتراک آب، برق، خط تلفن و ایتنرنت، شهرداری، امور مالیاتی، تنظیم سند و غیره) را انجام دهد. برای انجام این مراحل نیاز به این است تا مدتی طولانی در ترکیه اقامت داشته باشید که از نظر هزینه اصلا مرقوم به صرفه نیست پس بهتر آنست که یک وکیل در اختیار بگیریم.
هزینه وکیل (برای" تنظیم قرارداد خرید و فروش" و "انجام کلیه کارهای اداری ملک"): 885 یورو

دفتر اسناد رسمی:
برای دادن وکالت به وکیل خود باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمود تا این وکالتنامه از نظر دولت ترکیه رسمی تلقی گردیده و وکیل بتواند با ارائه آن به ادارات مربوطه کلیه امور اداری ملک تا تنظیم سند به نام خریدار را به انجام برساند.
هزینه دفتر اسناد رسمی: 150 یورو (حدودا)

مترجم:
با توجه به تهیه و صدور وکالتنامه به زبان ترکی در دفاتر اسناد رسمی، هنگامی که موکل غیر ترک و خارجی باشد، طبق قانون می بایست کلیه موارد مندرج در وکالتنامه توسط مترجم رسمی برای موکل ترجمه و بازخوانی شود.
هزینه مترجم: 50 یورو (حدودا)

ثبت سند:
هزینه ثبت سند 3.3% از ارزش ملک ثبت شده در سند رسمی میباشد که معمولا با توافق بین خریدار و فروشنده بطور مساوی تقسیم می گردد. باید به این نکته توجه داشت که می بایست توافقات لازم در این خصوص با فروشنده قبل از خرید ملک انجام گردد چرا که بعضی از فروشندگان پرداخت این هزینه را قبول نمی کنند.

بطور مثال اگر ارزش ملک شما 100.000 یورو باشد شما باید نصف و یا کل مبلغ 3.300 یورو را جهت انتقال سند به نام خودتان به اداره ثبت اسناد و املاک پرداخت نمایید.

اشتراک آب و برق:
برای اینکه بتوانید از امتیاز آب و برق استفاده نمایید باید به اداره مربوطه مراجعه نمایید تا پس از پرداخت هزینه نصب کنتور در ساختمان، اجازه استفاده از اشتراک آب و برق برای شما و به اسم شما صادر گردد.
هزینه اشتراک برای آب و برق: 400 یورو (حدودا)

بیمه اجباری:
این بیمه که اخیرا به صورت اجباری از سوی دولت ترکیه مقرر گردیده است، ملک شما را در مقابل زلزله و عوارض ناشی از آن بیمه می نماید.

برای مثال هزینه بیمه یک واحد 80 متر مربعی دو خوابه 45 یورو می باشد.
 
هزینه های متفرقه
قبض آب: هزینه مصرفی آب برای هر مترمکعب 0.75 یورو می باشد.
قبض برق: هزینه مصرفی برق برای هر کیلووات 0.1 یورو می باشد.
مالیات بر محیط زیست: تقریبا 3.5 یورو می باشد که در قبض آب مصرفی در نظر گرفته می شود.
مالیات سالیانه ملک: بین 0.1% تا 0.2% ارزش ملک مندرج در سند می باشد که می بایست در ابتدای هر سال میلادی پرداخت گردد.